Perhe- ja paripsykoterapia

Perhe- ja pariterapia ovat psyykkisiä häiriöitä ja vuorovaikutussuhteita hoitavia psykoterapiamuotoja. Niitä voidaan käyttää mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutusmuotoina erityisesti silloin tarkasti määritettävissä olevien sekä sairauksien yhteydessä, kun tarvitaan tukea koko perheen tai parisuhteen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen, lapsen ja vanhempien väliseen suhteeseen, perheenjäsenen sairauden kuormittaviin tilanteisiin tai perheen vaikeisiin konfliktitilanteisiin. Perhe- ja pariterapiassa kuten yksilöterapiassakin, on useita teoreettisia lähtökohtia mm. voimavarakeskeinen, systeeminen, kognitiivinen ja psykodynaaminen – eri suuntausten välillä ei ole tutkimuksissa noussut esiin merkittäviä vaikuttavuuseroja.

Perhe- ja pariterapia ovat tuloksellisia sekä kustannustehokkaita mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, syömisongelmien, skitsofrenian, päihdeongelmien ja somaattisten sairauksien aiheuttamien psyykkisten oireiden hoidossa. Perhe- ja pariterapia voi olla pääasiallinen kuntoutusmuoto tai osa hoitokokonaisuutta.

Perheterapiaprosessi värittyy monella tavalla. Ehkä tulokulma voi aluksi olla lapsiperheterapialla, mutta sitten tavataankin vanhempia erikseen vanhemmuusterapian merkeissä tai toinen vanhemmista suostuu vanhempi-lapsi-pariterapiaan oireilevan lapsensa kanssa.

Psykoterapiaan hakeutuminen

Psykoterapiaan voi hakeutua itse maksavana tai sen maksuihin on mahdollista saada kelan tukea. Psykoterapiaa on tarjolla myös julkisen sektorin kustantamana tai myös työnantajan työterveyshuollon vakuutusyhtiöt voivat tarjota/korvata esim. lyhytterapiakäyntejä 5-20 kerran. Tätä kannattaa kysellä.

Terapiavastaanotolle hakeudutaan ottamalla yhteyttä ja sopimalla tutustumiskäynnistä. Tutustumiskäyntejä on yleensä 1-3 kertaa, jonka aikana psykoterapeutin kanssa yhdessä arvioidaan hoidon tarvetta ja terapiasopivuutta. Nämä käynnit ovat maksullisia käyntejä jotka asiakas kustantaa usein itse.

Psykoterapiaan kelan tuella

Kelan kuntoutuspsykoterapia voi toteutua joko pitkäkestoisena (3vuotta) tai lyhytterapeuttisena hoitona. Lähtökohtaisesti valitset kelan tuetuissa psykoterapioissa psykoterapeuttisi itse. Tämä tarkoittaa sitä, että on tärkeää löytää itselle sopiva terapeutti. Terapiasuhteen aloittamista edeltävät arviointikäynnit eivät ole kuntoutuspsykoterapiana korvattavia. Kannattaa muistaa että terapiasuhde alkaa siitä, kun sinä hyväksyt terapeutin itsellesi ja kirjallinen sopimus sitoo vasta teidät pidempiaikaiseen yhteistyöhön.

Kelan tukemana terapiakäyntejä vuodessa voi olla enintään 80 kertaa ja yhteensä 200 kertaa kolmessa vuodessa. Uusi enintään 3 vuoden mittainen terapiajakso voidaan myöntää erityisistä syistä aikaisintaan, kun edellisen jakson päättymisestä on kulunut vähintään viisi vuotta.

Psykoterapiaa itse maksavana asiakkaana

Kelan kuntoutuspsykoterapiaan pääseminen voi jossain kohtaa olla pitkä ja hidas prosessi mutta itse maksavana asiakkaana psykoterapiaan hakeutuminen on helppoa ja ajan saa usein nopeasti. Usein myös käynti kerrallaan tapaamiset ovat itse maksavien suhteen suosittuja. Aloita terapia sellaisen psykoterapeutin kanssa, jonka kanssa yhteistyö tuntuu hyvältä. Itse maksavana päätät käyntimäärästä ja myös käyntitahdista.

Psykoterapeuttien keskimääräinen taksa vaihtelee yleensä 80€ - 100€ / 45-60min. välillä. Usein myös tutustumiskäynti on normaalikäynnin hintainen, mutta osalla se voi myös olla perushintaa halvempi.

Paripsykoterapia (aikuiset ja nuoret)

Pariterapiaan tulosyynä voivat olla erilaiset elämänkriisit (sairaudet, masennus, ahdistus, suru, ihmissuhdeongelmat), kommunikointivaikeudet parisuhteessa, ero tai sen uhka, seksuaalisuuteen liittyvät kriisit. Usein kriisien taustalla voi olla pitkään koettuja menetyksiä tai pettymyksiä. Pariterapia voi myös tukea parien kasvua itsessä ja suhteessa sekä auttaa parisuhdetta uuteen alkuun. Pariterapian rinnalle kelalta voi tukea myös tukea yksilöterapialle.

On hyvä tietää, että tutkimusten mukaan pariterapiaa saaneessa ryhmässä potilaat toipuivat verrokkeja paremmin masennusoireiden, yleisen toimintakyvyn, mielenterveyden sekä alkoholinkäytöstä. Masentuneiden kumppaneista jopa 40 % oirehtii psyykkisesti ja on avun tarpeessa. Kumppanit jäävät usein vaille tukea.

Perhepsykoterapia (aikuiset ja nuoret)

Perheterapia on tuloksellisia sekä kustannustehokasta kuntoutusta mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, syömisongelmien, skitsofrenian, päihdeongelmien ja somaattisten sairauksien aiheuttamien psyykkisten oireiden hoidossa.

Perheterapiaa voidaan hakea myös ryhmäterapian tai yksilöpsykoterapian rinnalle. Vaikka elämässä on tapahtunut kauheita asioita, voi itsetuntemuksen avulla kehittyä eteenpäin ja menneisyyden haavat voidaan parantaa. Perheterapia on oiva yhdessä tekemisen foorumi jossa dialogisesti, jokaisen perheenjäsenen äärelle ollen, kuunnellen ja vuorovaikutusta rakentaen.

Lisätietoa perheterapiaan hakeutumisesta: www.perheterapiayhdistys.fi

Vanhempainohjaus

Terapiapalvelut Dialoginen tarjoaa myös vanhempain ohjausta sekä uusperheneuvontaa. Vanhempainohjaus on merkittävää erityisesti silloin kun nähdään että psykoterapiassa olevan lapsen tai nuoren tilanteelle tärkeää on että myös vanhemmat saavat omaa aikaa asioiden käsittelyyn ja kokevat että tarvitsevat tukea arjen kasvatustilanteisiin. Vanhempain ohjauksessa pohditaan perhe-elämää ja vanhemmuutta jokaisen voimavaroja kunnioittaen. Tarkoituksena on auttaa vanhempaa tai vanhempia oivaltamaan ja löytämään arjen voimavaroja terapeutin kanssa. Vanhemmat voivat matkan varrella kiinnostua myös pariterapiasta tai vanhempi saattaa käydä yksin perhe-terapeuttisessa yksilöterapiassa. Keskustelussa avataan näkökulmia ja vahvistetaan vanhempien vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen lisääntyessä ja ymmärryksen kasvaessa arjen kasvatustehtävä helpottuu.

Vanhempain ohjaus on lasten/nuorten yksilöterapiaan (16-25-vuotiaiden) liittyvää vanhempain tukea, jota voidaan hakea samalle terapeutille tai erikseen perheterapeutille – nämä voi tehdä samalla lausunnolla ja hakemuksella. Kela korvaa 20 kerran vanhempainohjauskäynnit nuorten terapioiden yhteydessä.

Käynti kerrallaan terapia

Psykoterapeutin vastaanotolle saavuttaessa vaihtoehtoja yhteistyöhön on monia. Käynti kerrallaan terapia tarkoittaa yhtä terapiakäyntiä kerrallaan ilman pidempiaikaista sitoutumisvelvoitetta. Tämä on yksi hyvä vaihtoehto tai tapa hakea. Voimavarakeskeisessa viitekehyksessä haetaan asiakkaan elämän haastekohdat ja etsitään kipukohdat ja voimavarat. Yhdenkin kerran käynnillä asiakas saa apua ja pääsee asiassaan eteenpäin. Tämä työskentelytapa on suomennettu englanninkielisestä ”Single session therapy” sanasta joka tarkoittaa että vastaanotolle saavutaan käynniksi ja käyntikin voi auttaa. Tämä käytännössä tarkoittaa tarpeen mukaista terapiakäyntiä.

Hinnasto (itsemaksavana)

Yksilökäynti

60,00€ / 45min

Pariterapiakäynti

75,00€ / 45min

100,00€ / 90min

Perheterapiakäynti

85,00€ / 60min

140,00€ / 90min

Hinnasto (Kelan kuntoutuspsykoterapia)

Aikuiset 26-67-vuotiaille kelan kuntoutuspsykoterapiaa (perhe ja paripsykoterapia). Nuoret 16-25-vuotiaille kelan kuntoutuspsykoterapiaa (perheterapia ja paripsykoterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit).

Perhe- ja paripsykoterapia 95,00€ / 60min (kelan tuki 63,91€)

Perhe- ja paripsykoterapia 160,00€ / 90min (kelan tuki 95,87€)

Voinko olla avuksi?

sanna-sarkkinen-vuorinen

Olen Sanna Sarkkinen-Vuorinen, Perhe- ja paripsykoterapeutti (Valvira/Kela). Olen myös yhteiskuntatieteiden maisteri YTM ja olen tehnyt pitkään töitä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Olen reflektoiva ja oivaltava terapeutti. Reflektiivisessä työskentelyssä, dialogissa syntyy moninäkökulmaisuutta ja uusille tarinoille löytyy herkemmin tilaa. Terapiapalvelut Dialoginen tarjoaa voimavarakeskeistä lyhytterapiaa yksilöille, pareille ja perheille ja kuntouttavaa pitkäkestoista kelan kuntoutuspsykoterapiaa pariskunnille ja perheille.

PS. Parhaiten minut tavoittaa sähköpostitse.